Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Wychowanie fizyczne

Studia dla tych, którzy pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny, preferują zdrowy styl życia, a w pracy cenią kontakt z drugim człowiekiem. Muszą mieć odpowiedni poziom sprawności fizycznej. W trakcie kształcenia nie tylko zostaną przygotowani do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie, ale zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i o kulturze fizycznej. Ich kwalifikacje umożliwią kompetentne oddziaływanie na organizm i osobowość wychowanków, by umieli dbać o zdrowie i sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji.
 
Specjalności: 
 • dietetyka w sporcie,
 • gimnastyka korekcyjna, 
 • trener personalny,
 • wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w: piłce ręcznej, piłce siatkowej, w piłce nożnej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce.
 
Warto studiować wychowanie fizyczne ze specjalnościami, ponieważ:
 • mamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów na tym kierunku,
 • program kształcenia przewiduje moduły kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego oraz specjalnościowego,
 • nasza kadra dydaktyczna zapewnia wysoki poziom nauczania,
 • gwarantujemy dostęp do nowoczesnej bazy sportowej.

Przygotujemy Cię do:
 • promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym,
 • samodzielnego planowania, realizacji i ewolucji aktywności fizycznej służącej zdrowiu oraz wypoczynkowi,
 • działań profilaktycznych w kształtowaniu właściwej postawy ciała,
 • pracy instruktora wybranej dyscypliny sportowej,
 • samodzielnego prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zespołu sportowego,
 • pracy trenera personalnego.

Perspektywy zatrudnienia:
 • kluby sportowe,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • ośrodki sportu i rekreacji,
 • centra wellness i fitness,
 • siłownie.
 
Kryteria naboru na kierunek wychowanie fizyczne
 
Wychowanie fizyczne
 
Przedmiot zdawany na maturze Poziom matury
pisemny
podstawowy
pisemny rozszerzony (x2)
Język polski 1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów
(1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 300 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Wychowanie fizyczne
Język angielski podstawowy 75% 75
Matematyka podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany
(Język polski)
podstawowy 35% 35
Łącznie 75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)