tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Wychowanie fizyczne

To kierunek dla aktywnych. Kto go ukończy, oprócz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Specjalności przygotowują do bycia instruktorem sportu lub trenerem personalnym. 
 
Specjalności: 

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny (WR). O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura,stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Geograficznej i Nautologicznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Chemicznej, Biologicznej, Fizycznej, języka obcego.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna, matura pisemna):
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu otrzymuje 0
pkt z tego przedmiotu.

Wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o  braku przeciw wskazań do studiowania na tym kierunku, dostarczone razem z dokumentami postępowania kwalifi kacyjnego.
 
Warto studiować wychowanie fizyczne ze specjalnościami, ponieważ:
  • mamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów na tym kierunku,
  • program kształcenia przewiduje moduły kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego oraz specjalnościowego,
  • nasza kadra dydaktyczna zapewnia wysoki poziom nauczania,
  • gwarantujemy dostęp do nowoczesnej bazy sportowej.

Przygotujemy Cię do:

Perspektywy zatrudnienia:


 
do góry