tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY I SZKOLENIA

PWSZ w  Koninie proponuje szereg studiów podyplomowych, kierowanych do osób z wykształceniem wyższym, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Rekrutacja, ze względu na specyfikę kształcenia, ma charakter ciągły, a kryterium naboru stanowi kolejność zgłoszeń.
 

Administracja samorządowa studia organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie

Alternatywne formy sportu i rekreacji

Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii

Controlling i rachunkowość zarządcza

Doradztwo zawodowe i edukacyjne (studia doskonalące - 180 h)

Gimnastyka korekcyjna z elementami fizjoterapii

Inspektor ochrony danych Nowość

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim

Metody analizy danych w administracji i biznesie
 
Nowoczesne metody modelowania sylwetki

Oszczędne wytwarzanie (lean manufacturing)

Poradnictwo dietetyczne w sporcie

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość i podatki

Transport, spedycja, logistyka

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie kadrami i prawo pracy

Zarządzanie w ochronie zdrowia

 
Rekrutacja trwa do 30 września 2020 r.
 
Studia zostaną uruchomione w  październiku, pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby kandydatów (po zebraniu grupy).
Dodatkowe informacje
tel. 63 249 72 34
studia.podyplomowe@konin.edu.pl

 


do góry