tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY I SZKOLENIA

PWSZ w  Koninie proponuje szereg studiów podyplomowych, kierowanych do osób z wykształceniem wyższym, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Rekrutacja, ze względu na specyfikę kształcenia, ma charakter ciągły, a kryterium naboru stanowi kolejność zgłoszeń.
 

Administracja samorządowa studia organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie

Alternatywne formy sportu i rekreacji Nowość

Budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii Nowość

Controlling i rachunkowość zarządcza Nowość

Doradztwo zawodowe i edukacyjne (studia doskonalące - 180 h) Nowość

Gimnastyka korekcyjna z elementami fizjoterapii Nowość

Inspektor ochrony danych Nowość

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim

Metody analizy danych w administracji i biznesie Nowość
 
Nowoczesne metody modelowania sylwetki Nowość

Oszczędne wytwarzanie (lean manufacturing) Nowość

Poradnictwo dietetyczne w sporcie Nowość

Rachunkowość budżetowa Nowość

Rachunkowość i podatki Nowość

Transport, spedycja, logistyka

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Nowość

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie kadrami i prawo pracy

Zarządzanie w ochronie zdrowia Nowość


 
Rekrutacja trwa do 30 września 2019 r.Rekrutacja trwa do 30 września 2019 r. – studia zostaną uruchomione w  październiku, pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby kandydatów (po zebraniu grupy)

 
Dodatkowe informacje
tel. 63 249 72 34
studia.podyplomowe@konin.edu.pl
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
do góry