tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Praca socjalna

Wydział Społeczno-Techniczny

Nowocześnie rozumiana praca socjalna wymaga od absolwenta wysokich, opartych na wiedzy, umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych, które zapewnią rozumienie problemów różnych klientów pomocy socjalnej. Studia te przygotują do wielu form pracy socjalnej i usług społecznych, do zadań stawianych przez zmieniającą się sytuację społeczną oraz do kreatywnego kształtowania i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Specjalności:

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny.O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):


Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze,otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad:
Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Języka obcego.

Kandydaci ze starą maturą 

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny.O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów:
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.
 
Warto studiować pracę socjalną, ponieważ zapewniamy:
  • ciekawe zajęcia z kadrą o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych w zakresie teorii i praktyki,
  • urozmaicone formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, projekty,
  • praktyki w placówkach pomocowych,
  • możliwość podejmowania działań jako wolontariusz.Przygotujemy Cię do:
Perspektywy zatrudnienia:
do góry