Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Pedagogika

Studia pedagogiczne dają wiedzę o istocie, metodach i formach organizacji procesów wychowawczych i procesów kształcenia. Mają charakter interdyscyplinarny, łączą psychologię, filozofię, etykę, socjologię, logikę, profilaktykę społeczną. Pedagogika nie ogranicza się tylko do pracy z ludźmi młodymi, ale również dorosłymi. To szczególne doświadczenie i zarazem misja – bezpiecznie przeprowadzić przez trudną codzienność i mieć osobisty konstruktywny wpływ na przemianę życia drugiego człowieka.
 

Specjalności:
  • doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska),
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (specjalność nienauczycielska).
 
Warto studiować pedagogikę, ponieważ:
  • oferujemy profil praktyczny studiów, ze szczególnym naciskiem na zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i projektowe z doświadczoną kadrą dydaktyczną składającą się z  doskonałych wykładowców, cenionych przez studentów,
  • rozwijamy potencjał osobisty studenta i zachęcamy do aktywnego włączania się w działalność Studenckiego Koła Młodych Pedagogów jak i inne liczne przedsięwzięcia,
  • dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy.

Perspektywy zatrudnienia:
• świetlice: szkolne, środowiskowe, socjoterapeutyczne,
• bursy, internaty,
• ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej,
• kluby dziecięce, domy dziecka, pogotowie rodzinne, pogotowie opiekuńcze,
• instytucje wychowania pozaszkolnego, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
• instytucje oświatowe zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym,
• biura karier, agencje zatrudnienia, pośrednictwo pracy, działy personalne,
• instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym i szkoleniami.

 
Kryteria naboru na kierunek pedagogika
 
 
 
 
 
Pedagogika
 
Przedmiot zdawany na maturze Poziom matury
pisemny podstawowy pisemny
 rozszerzony (x2)
Język polski 1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów
 (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 300 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Pedagogika
Język polski podstawowy 75% 75
Język angielski podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (matematyka) podstawowy 35% 35
Łącznie 75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)