tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Oferta edukacyjna

Studia I stopnia
Automatyka i robotyka Kierunek nieuruchomiony w roku akademickim 2020/2021 specjalności:
 • metody projektowania wirtualnego,
 • serwisowanie i naprawa pojazdów mechanicznych.

Bezpieczeństwo i systemy ochrony Kierunek nieuruchomiony w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony,
 • zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna.

Bezpieczeństwo wewnętrzne Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 130/202 z dnia 24 września 2020 r. 
specjalności: 
 • bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych,
 • formacje umundurowane i uzbrojone,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne.
 
Dietetyka Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • poradnictwo dietetyczne,
 • produkty ziołowe i pszczele w dietetyce,
 • psychodietetyka,
 • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej.
Filologia angielska (tylko studia stacjonarne)
specjalności:
 • filologia angielska z językiem włoskim/hiszpańskim/niemieckim,
 • filologia angielska z językiem specjalistycznym,
 • filologia angielska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej (specjalność dla przyszłych nauczycieli),
 • filologia angielska z kulturoznawstwem,
 • lektor języka angielskiego. NOWOŚĆ
 
Filologia germańska (tylko studia stacjonarne)
specjalności:
 • filologia germańska z językiem włoskim/hiszpańskim,
 • filologia germańska z językiem specjalistycznym,
 • filologia germańska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej (specjalność dla przyszłych nauczycieli),
 • filologia germańska z komunikacją interpersonalną (od podstaw),
 • filologia germańska z kulturoznawstwem,
 • lektor języka niemieckiego. NOWOŚĆ
Finanse i rachunkowość
specjalności:
 • finance and accounting for business,
 • finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego,
 • finanse ubezpieczeń i bankowość,
 • rachunkowość i podatki.

Informatyka Kierunek nieuruchomiony w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • bezpieczeństwo sieci informatycznych,
 • technologie internetowe i mobilne.

Języki obce w mediach i biznesie Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 130/202 z dnia 24 września 2020 r. 
specjalności:
 • język w biznesie i obsługa klienta,
 • język w komunikacji społecznej i medialnej.

Kosmetologia Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 r. 
specjalności:
 • dystrybucja kosmetyków i sprzętu kosmetycznego,
 • kosmetologia i usługi branży beauty.

Logistyka
specjalności:
 • handel międzynarodowy,
 • magazynowanie i obsługa rynku,
 • produkcja przemysłowa,
 • transport i spedycja.

Mechanika i budowa maszyn
specjalności:
 • eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych,
 • inżynieria wirtualna,
 • mechatronika,
 • metalurgia.

Pedagogika Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 r. 
 specjalności:
 • doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska),
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (specjalność nienauczycielska).

Pielęgniarstwo (tylko studia stacjonarne)

 
Resocjalizacja
Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 r. 
specjalności:
 • wychowanie resocjalizujące,
 • profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna.

Wychowanie fizyczne Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 r. 
specjalności:
 • gimnastyka korekcyjna,
 • trener personalny,
 • wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską: w: piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej, koszykówce, pływaniu oraz lekkiej atletyce.
 
Studia II stopnia
 
 
Filologia (tylko studia stacjonarne)
specjalności:
Na każdej specjalności są trzy specjalizacje do wyboru:
 • językoznawstwo stosowane: dydaktyka,
 • językoznawstwo stosowane: translacja,
 • lektor jezyka specjalistycznego.
 
Gospodarka i administracja publiczna
specjalności:
 • administracja i zarządzanie kryzysowe,
 • rachunkowość i finanse publiczne.
Języki obce w mediach i biznesie Kierunek nieuruchomiony w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalności:
 
Zdrowie publiczne Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 r. 
specjalności:

do góry