tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn to kierunek interdyscyplinarny, który obejmuje nowoczesne technologie procesów wytwarzania maszyn i uwzględnia metody informatyczne, które wspomagają prace inżynierskie: projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn oraz dobór materiałów konstrukcyjnych.
Uczy współpracy w grupie i zarządzania zespołami. Daje nie tylko dyplom inżyniera, ale także przyszłościowy zawód.

Specjalności: 
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny.
O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:


Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów): Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.
Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Fizycznej, Matematycznej,Wiedzy Technicznej, Innowacji technicznych, Techniki samochodowej, Wiedzy o wynalazczości.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna):

Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 
 
Warto studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn, ponieważ:
  • dysponujemy dobrze wyposażonymi laboratoriami, w których studenci weryfikują wiedzę z wykładów,
  • gwarantujemy kadrę wykładowców z politechnik i z zakładów przemysłowych,
  • to praktyczny profil kształcenia,
  • umożliwiamy czynne uczestnictwo w tworzeniu nowych wyrobów i nowych sposobów ich produkcji,
  • daje konkretny, praktyczny zawód,
  • na dobrych inżynierów czeka ciekawa praca.
 
Po studiach:

Perspektywy zatrudnienia:
do góry