tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Logistyka

Wydział Społeczno-Techniczny

Znaczenie logistyki w procesach gospodarczych stale rośnie. Producenci i handlowcy konkurują nie tylko w jakości wyrobów, ale również szybkości i kosztach dostawy do konsumenta, co z kolei sprzyja rozwojowi komunikacji drogowej z krajami Europy Zachodniej. Ten trend sprawia, że branża logistyczna w Polsce ma bardzo korzystne perspektywy rozwoju. Wiąże się to z potrzebą kształcenia osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w tych sektorach.

Specjalności:
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą - przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów): Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze,otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Logistycznej.

Kandydaci ze starą maturą przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna) : Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze,otrzymuje 0 punktów.
Warto studiować logistykę, ponieważ:
  • ponad 70% zajęć ujętych w planie studiów stanowią zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów,
  • zajęcia są profesjonalnie przygotowane i prowadzone przez doświadczonych i wykwalifi kowanych nauczycieli akademickich oraz praktyków z branży logistycznej.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz umiejętności i wiedzę o:Perspektywy zatrudnienia: 
do góry