Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Logistyka

Znaczenie logistyki w procesach gospodarczych stale rośnie. Producenci i handlowcy konkurują nie tylko w jakości wyrobów, ale również szybkości i kosztach dostawy do konsumenta, co z kolei sprzyja rozwojowi komunikacji drogowej z krajami Europy Zachodniej. Ten trend sprawia, że branża logistyczna w Polsce ma bardzo korzystne perspektywy rozwoju. Wiąże się to z potrzebą kształcenia osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w tych sektorach.

Specjalności:
 • handel międzynarodowy,
 • magazynowanie i obsługa rynku,
 • produkcja przemysłowa,
 • transport i spedycja.
 
Warto studiować logistykę, ponieważ:
 • ponad 70% zajęć ujętych w planie studiów stanowią zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów,
 • zajęcia są profesjonalnie przygotowane i prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli akademickich oraz praktyków z branży logistycznej.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz umiejętności i wiedzę o:
 • zarządzaniu łańcuchem dostaw,
 • zarządzaniu transportem, magazynowaniem, produkcją, dystrybucją, 
 • ładunkoznawstwie, logistyce odzysku i najnowszych technologiach w logistyce.
 
 1. handel międzynarodowy – absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach na stanowiskach związanych z organizacją wymiany towarowej. Absolwent posiada praktyczną wiedzę m.in. z obszaru handlu, e-commerce, polityki celnej, negocjacji oraz zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw,
 2. magazynowanie i obsługa rynku – absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży związanej z obsługą, dystrybucją towarów i ładunków składowanych w centrach logistycznych i magazynowych oraz przygotowuje do pracy na stanowiskach związanych ze specyfiką obsługi sieci handlowych,
 3. produkcja przemysłowa – specjalność ta przygotowuje absolwentów do podejmowania aktywności w branży produkcyjnej, w szczególności na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, organizacją, planowaniem i kontrolą procesów produkcyjnych zarówno w małych przedsiębiorstwach jak i dużych koncernach produkcyjnych,
 4. transport i spedycja – specjalność ta przygotowuje absolwenta do podejmowania aktywności w branży transportowej i spedycyjnej (obrót towarowy, przewozy) a w szczególności na stanowiskach: spedytora, osoby zarządzającej organizacją i planowaniem tras oraz specjalisty ds. rozliczeń czasu pracy.

Bez względu na wybraną przez siebie specjalność, absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (w zakresie koniecznym zarówno do podjęcia zatrudnienia jak i uruchomienia własnej działalności gospodarczej z zakresu spedycji, transportu, magazynowania, handlu, i produkcji) uzyskane w ramach przedmiotów wspólnych, w tym o praktycznym charakterze. Ponadto, absolwenci są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”, a także na kierunkach pokrewnych.


Perspektywy zatrudnienia: 
 • przedsiębiorstwa i instytucje, w których występuje konieczność sprawnego przepływu materiałów, towarów i usług,
 • centra logistyczne oraz firmy spedycyjne i transportowe,
 • branża handlowa, szczególnie na stanowiskach specjalisty ds. marketingu i handlu, specjalisty ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania, specjalisty ds. organizacji i rozwoju transportu, przedstawiciela handlowego,
 • branża produkcyjna (wytwórcza), szczególnie na stanowiskach specjalisty ds. organizacji i rozwoju przemysłu, specjalisty ds. organizacji i planowania produkcji, pracownika działu produkcji, kontrolera procesów produkcyjnych i przemysłowych.
 
Kryteria naboru na kierunek logistyka
 
Logistyka
 
 
Przedmiot zdawany
na maturze
 
Poziom zdawanej matury
pisemny
 podstawowy
pisemny rozszerzony (x2)
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Matematyka 1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany
o największej liczbie punktów

(1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 300 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Logistyka
Język angielski podstawowy 75% 75
Matematyka podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (Język polski) podstawowy 35% 35
 
Łącznie
75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)