tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Logistyka


Znaczenie logistyki w procesach gospodarczych stale rośnie. Producenci i handlowcy konkurują nie tylko w jakości wyrobów, ale również szybkości i kosztach dostawy do konsumenta, co z kolei sprzyja rozwojowi komunikacji drogowej z krajami Europy Zachodniej. Ten trend sprawia, że branża logistyczna w Polsce ma bardzo korzystne perspektywy rozwoju. Wiąże się to z potrzebą kształcenia osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w tych sektorach.

Specjalności:

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Logistycznej.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna):
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.


 
Warto studiować logistykę, ponieważ:
  • ponad 70% zajęć ujętych w planie studiów stanowią zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów,
  • zajęcia są profesjonalnie przygotowane i prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli akademickich oraz praktyków z branży logistycznej.

Po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz umiejętności i wiedzę o:

 
  1. handel międzynarodowy – absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach na stanowiskach związanych z organizacją wymiany towarowej. Absolwent posiada praktyczną wiedzę m.in. z obszaru handlu, e-commerce, polityki celnej, negocjacji oraz zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw,
  2. magazynowanie i obsługa rynku – absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży związanej z obsługą, dystrybucją towarów i ładunków składowanych w centrach logistycznych i magazynowych oraz przygotowuje do pracy na stanowiskach związanych ze specyfiką obsługi sieci handlowych,
  3. produkcja przemysłowa – specjalność ta przygotowuje absolwentów do podejmowania aktywności w branży produkcyjnej, w szczególności na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, organizacją, planowaniem i kontrolą procesów produkcyjnych zarówno w małych przedsiębiorstwach jak i dużych koncernach produkcyjnych,
  4. transport i spedycja – specjalność ta przygotowuje absolwenta do podejmowania aktywności w branży transportowej i spedycyjnej (obrót towarowy, przewozy) a w szczególności na stanowiskach: spedytora, osoby zarządzającej organizacją i planowaniem tras oraz specjalisty ds. rozliczeń czasu pracy.

Bez względu na wybraną przez siebie specjalność, absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (w zakresie koniecznym zarówno do podjęcia zatrudnienia jak i uruchomienia własnej działalności gospodarczej z zakresu spedycji, transportu, magazynowania, handlu, i produkcji) uzyskane w ramach przedmiotów wspólnych, w tym o praktycznym charakterze. Ponadto, absolwenci są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”, a także na kierunkach pokrewnych.


Perspektywy zatrudnienia: 

do góry