Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Finanse i rachunkowość

Systematyczny wzrost znaczenia finansów i rachunkowości w procesach gospodarczych i rozwój wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej tworzą zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się obsługą finansowo-podatkową różnego typu transakcji. To kierunek dla zainteresowanych wszechstronnym przygotowaniem do pracy w tym sektorze.

Specjalności:
 • finance and accounting for business,
 • finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego,
 • finanse ubezpieczeń i bankowość,
 • rachunkowość i podatki.
 
Warto studiować na kierunku finanse i rachunkowość, ponieważ:
 • znaczenie finansów i rachunkowości w procesach gospodarczych systematycznie wzrasta z uwagi na zjawisko tzw. finansyzacji gospodarki, 
 • rozwój wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej tworzy zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się obsługą finansowo-podatkową realizowanych transakcji,
 • znaczenie sektora finansowego powoduje potrzebę kształcenia osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w tym sektorze,
 • około 75% zajęć w planie studiów stanowią zajęcia praktyczne: laboratoria, warsztaty i projekty (m.in. rynki i instrumenty finansowe; systemy informatyczne w finansach i rachunkowości; fundusze pomocowe UE; prawo pracy a koszty pracy; organizacja biura rachunkowego; sprawozdawczość i rewizja finansowa; doradztwo i pośrednictwo finansowe; nowoczesne usługi bankowe; mikrofinanse),
 • gwarantujemy profesjonalnie przygotowane zajęć przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków zatrudnionych w bankach, działach księgowości, biurach rachunkowych, biurach doradztwa finansowego, agencjach ubezpieczeń oraz w urzędach skarbowych,
 • w procesie kształtowania koncepcji kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość uczestniczą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów oraz przedstawiciele firm sektora finansowego.

Studia dadzą Ci: 
 • wiedzę na temat funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także działów finansowych i działów księgowości w podmiotach prywatnych i publicznych,
 • umiejętności analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w warunkach otwartej gospodarki rynkowej,
 • znajomość specyfiki prawa podatkowego, bilansowego, dewizowego i  celnego oraz międzynarodowych regulacji rachunkowości,
 • umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem finansowo-księgowym.
 
Perspektywy zatrudnienia:
 • instytucje sektora finansowego (banki i firmy ubezpieczeniowe),
 • działy finansowe i księgowe małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie na stanowiskach księgowego, analityka finansowego itp.,
 • podmioty sektora finansów publicznych, zwłaszcza w pionach finansowych samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, urzędach i izbach skarbowych.
 
Kryteria naboru na kierunek finanse i rachunkowość
 
Finanse i rachunkowość
 
 
Przedmiot zdawany
na maturze
 
Poziom zdawanej matury
pisemny
 podstawowy
pisemny rozszerzony (x2)
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Matematyka 1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany
o największej liczbie punktów

(1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 300 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Finanse i rachunkowość
Język angielski podstawowy 75% 75
Matematyka podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (Język polski) podstawowy 35% 35
 
Łącznie
75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)