tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Finanse i rachunkowośćSystematyczny wzrost znaczenia finansów i rachunkowości w procesach gospodarczych i rozwój wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej tworzą zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się obsługą finansowo-podatkową realizowanych transakcji. To kierunek dla zainteresowanych wszechstronnym przygotowaniem do pracy w tym sektorze.

Specjalności:
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny.O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: 
Matematycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy Ekonomicznej, Przedsiębiorczości.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna):
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.


 
Warto studiować na kierunku finanse i rachunkowość, ponieważ:
  • znaczenie finansów i rachunkowości w procesach gospodarczych systematycznie wzrasta z uwagi na zjawisko tzw. finansyzacji gospodarki, 
  • rozwój wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej tworzy zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się obsługą finansowo-podatkową realizowanych transakcji,
  • znaczenie sektora finansowego powoduje potrzebę kształcenia osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w tym sektorze,
  • około 75% zajęć w planie studiów stanowią zajęcia praktyczne: laboratoria, warsztaty i projekty (m.in. rynki i instrumenty finansowe; systemy informatyczne w finansach i rachunkowości; fundusze pomocowe UE; prawo pracy a koszty pracy; organizacja biura rachunkowego; sprawozdawczość i rewizja finansowa; doradztwo i pośrednictwo finansowe; nowoczesne usługi bankowe; mikrofinanse),
  • gwarantujemy profesjonalnie przygotowane zajęć przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków zatrudnionych w bankach, działach księgowości, biurach rachunkowych, biurach doradztwa finansowego, agencjach ubezpieczeń oraz w urzędach skarbowych,
  • w procesie kształtowania koncepcji kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość uczestniczą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów oraz przedstawiciele firm sektora finansowego.

Studia dadzą Ci: 
Perspektywy zatrudnienia:

do góry