Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Filologia

Kierunki filologiczne przygotowują specjalistów, którzy posługują się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zależności od wybranej specjalności absolwenci bardzo dobrze operują także drugim językiem obcym.


Specjalności:
 • filologia angielska z językiem włoskim/ hiszpańskim/ niemieckim,
 • filologia angielska z językiem specjalistycznym,
 • filologia angielska z kulturoznawstwem,
 • filologia angielska z przygotowaniem lektora języka obcego,
 • filologia germańska z językiem specjalistycznym,
 • filologia germańska z komunikacją interpersonalną,
 • filologia germańska z przygotowaniem lektora języka obcego.
 
Absolwent filologii:
 • zna język angielski/niemiecki na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika (C1),
 • posiada gruntowną wiedzę z  zakresu wybranej specjalności,
 • potrafi wykonywać tłumaczenia ogólne i specjalistyczne, 
 • jest przygotowany do prowadzenia negocjacji biznesowych w  języku angielskim/niemieckim, 
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach, firmach i urzędach, w  których wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego/niemieckiego.
 
Warto studiować filologię, ponieważ:
 • program studiów jest dopasowany do oczekiwań pracodawców na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy,
 • studia mają charakter praktyczny: minimum teorii, maksimum ćwiczeń praktycznych, 
 • obok przekazywanej wiedzy nacisk na kształtowanie umiejętności i kompetencji,
 • programy studiów spełniają kryteria profesjonalnego kształcenia i  jednocześnie praktycznego przygotowania do podjęcia pracy zawodowej,
 • małe grupy gwarantują komfort pracy nad językiem,
 • pracuje tu młoda, ale doświadczona, prężnie rozwijająca się kadra naukowo-dydaktyczna.
 
Perspektywy zatrudnienia:
 • pracownik w podmiotach administracji publicznej i sektora prywatnego, prowadzący kontakty z partnerem zagranicznym,
 • pracownik w biurze współpracy z zagranicą,
 • asystent tłumacza.
* Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych nabywa absolwent studiów magisterskich.

 
Kryteria naboru na kierunek filologia
 
 
 
Filologia
 
Przedmiot zdawany na maturze  
Poziom matury
pisemny podstawowy pisemny rozszerzony (x2)
Język angielski/
język niemiecki
1% = 1 pkt  
1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 100 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania
z w/w przedmiotów - 200 pkt
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków
w rankingu
Filologia Język angielski/język niemiecki podstawowy 48% 48
Łącznie 48
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)