tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Filologia angielska/germańska
 
Kierunki filologiczne przygotowują specjalistów, którzy posługują się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zależności od wybranej specjalności absolwenci bardzo dobrze operują także drugim językiem obcym.


Filologia angielska

Specjalności:


Filologia germańska

Specjalności:
 
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego.

Kandydaci ze starą maturą: 
 
Absolwent filologii:
  • zna język angielski/niemiecki na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika (C1),
  • posiada gruntowną wiedzę z  zakresu wybranej specjalności,
  • potrafi wykonywać tłumaczenia ogólne i specjalistyczne, 
  • jest przygotowany do prowadzenia negocjacji biznesowych w  języku angielskim/niemieckim, 
  • jest przygotowany do pracy w instytucjach, firmach i urzędach, w  których wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego/niemieckiego.
Warto studiować filologię, ponieważ:
 
Perspektywy zatrudnienia:
* Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych nabywa absolwent studiów magisterskich.
do góry