Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Dietetyka

Dietetyka to nauka medyczna, związana z żywieniem człowieka zdrowego i chorego, biochemicznymi podstawami żywienia, zapobieganiem chorobom zależnym od żywienia, oceną stanu odżywienia oraz technologiami przygotowywania potraw. Odwołuje się również do farmakologii i psychologii.

Specjalności:
 • poradnictwo dietetyczne,
 • psychodietetyka,
 • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej.
 
 
Osoby podejmujące naukę na kierunku dietetyka zobowiązane są do złożenia w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, do dnia 1 października 2021 r. zaświadczenia o posiadaniu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 
Warto studiować dietetykę, ponieważ:
 • to zawód z przyszłością – rośnie popularność zdrowego stylu życia, 
 • zdobędziesz wiedzę, będziesz realizować swoje pasje i przygotujesz się
  do udanego startu zawodowego,
 • przygotują Cię do tego nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem.
Nauczymy Cię:
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup wiekowych,
 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
 • kontrolowania jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania,
 • dokonywania oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągania odpowiednich wniosków terapeutycznych.


Perspektywy zatrudnienia:
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali,
 • organizacje konsumenckie,
 • placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • placówki oświatowo-wychowawcze.
 
 
Kryteria naboru na kierunek dietetyka
 
 
 
 
 
Dietetyka
 
Przedmiot zdawany na maturze  
Poziom matury
pisemny podstawowy pisemny
 rozszerzony (x2)
Język polski 1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów
 (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 300 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 

Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Dietetyka
Język polski podstawowy 75% 75
Język angielski podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (matematyka) podstawowy 35% 35
 
Łącznie
75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)