tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

DietetykaDietetyka to nauka medyczna, związana z żywieniem człowieka zdrowego i chorego, biochemicznymi podstawami żywienia, zapobieganiem chorobom zależnym od żywienia, oceną stanu odżywienia oraz technologiami przygotowywania potraw. Odwołuje się również do farmakologii i psychologii.

Specjalności:
 
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
 
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, języka obcego.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty objęte punktacją w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku, dostarczone razem z dokumentami postępowania kwalifikacyjnego. (Lekarz Medycyny Pracy)

Osoby podejmujące naukę na kierunku dietetyka zobowiązane są do złożenia w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, do dnia 1 października 2020 r. zaświadczenia o posiadaniu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 
Warto studiować dietetykę, ponieważ:
  • to zawód z przyszłością – rośnie popularność zdrowego stylu życia, 
  • zdobędziesz wiedzę, będziesz realizować swoje pasje i przygotujesz się
    do udanego startu zawodowego,
  • przygotują Cię do tego nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem.
Nauczymy Cię:
 

Perspektywy zatrudnienia:

do góry