tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Budownictwo

Wydział Techniczny

Budownictwo to kierunek dla ludzi z pasją, odważnych, którzy nie boją się wyzwań i potrafią być kreatywni. Inżynier budownictwa to zawód ciekawy, z perspektywami rozwoju. Absolwenci uczestniczą w procesie projektowania i realizacji budynków, termomodernizacjach, rozbudowach lub renowacjach obiektów, które będą używane przez długie lata. Dziś z dyplomem inżyniera łatwiej zdobyć ciekawą pracę.  

Specjalności: 
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • rewitalizacja obiektów budowlanych,
 • budownictwo energooszczędne.

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia są wyniki egzaminu dojrzałości.

Kandydaci z nową maturą - przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
 • język obcy
 • matematyka
 • przedmiot wybrany o największej liczbie punktów.

Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze,otrzymuje 0 punktów. 

Maksymalną liczbę punktów rankingowych otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Matematycznej, Fizycznej, Chemicznej, Wiedzy Technicznej, Innowacji Technicznych, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Kandydaci ze starą maturą - przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna):
 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot wybrany o największej liczbie punktów.

Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze,otrzymuje 0 punktów.
 
Warto studiować budownictwo, ponieważ:
 • w czasie nauki kładziemy nacisk na wiedzę praktyczną, która daje łatwiejszy start w pracy   zawodowej, mamy:
 • znacznie dłuższe okresy praktyk zawodowych niż w innych uczelniach o profilu akademickim,
 • laboratorium materiałów budowlanych,
 • pracownię komputerową wyposażoną w programy wspomagające projektowanie,
 • zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Łodzi i Poznania oraz najlepsi praktycy z różnych firm budowlanych z Konina i okolic,
 • w ramach wymiany studenckiej w programie Erasmus+ studenci wyjeżdżają na semestr lub dwa na uczelnię techniczną w państwach UE.

Podczas studiów przekażemy Ci:
 • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
 • technologii realizacji budynków,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną.Perspektywy zatrudnienia:
 • praca w przedsiębiorstwach projektowych, wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • po specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie możesz pracować jako konstruktor na budowach lub w biurach projektów,
 • po specjalności rewitalizacja obiektów budowlanych zajmować się będziesz remontami i utrzymaniem budynków,
 • po specjalności budownictwo energooszczędne zajmować się będziesz projektowaniem i wznoszeniem nowoczesnych budynków o małym zapotrzebowaniu na energię,
 • możesz założyć własną firmę budowlaną i świadczyć usługi w tym zakresie.Po zakończeniu praktyki budowlanej posiadane wykształcenie jest podstawą do ubiegania się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.
 
do góry