Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zagrożenia i wyzwania współczesnego świata oraz złożona sytuacja polityczna skłaniają do kształcenia kadry odpowiednio wyszkolonej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ukończenie tego kierunku umożliwia stabilne i pewne zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej oraz rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa.

Specjalności:
 • bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych,
 • formacje umundurowane i uzbrojone,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. 
 
 
Studiując bezpieczeństwo wewnętrzne, możesz liczyć na:
 • interdyscyplinarny, bogaty i ciekawy program studiów wybiegający poza standardowo wymagane przedmioty (np. warsztaty komunikowania, negocjacji i mediacji),
 • zajęcia w jednostkach straży pożarnej, policji, agencjach ochrony osób i mienia oraz na strzelnicy,
 • kadrę doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców akademickich oraz praktyków,
 • kształcenie dostosowane do potrzeb pracodawców.

Perspektywy zatrudnienia:
 • policja,
 • siły zbrojne,
 • służba więzienna,
 • służba celna,
 • straż graniczna,
 • straż pożarna,
 • agencje detektywistyczne,
 • agencje ochrony,
 • formacje obrony cywilnej.

Przygotujemy Cię do:
 • pracy zawodowej w strukturach obronnych administracji państwowej i organizacji samorządowych, 
 • realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną w specjalistycznych służbach, inspekcjach, strażach i innych placówkach,
 • identyfikowania i analizowania zagrożeń występujących w sytuacjach kryzysowych.
 
Kryteria naboru na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
 
 
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne
 
Przedmiot zdawany na maturze  
Poziom matury
pisemny podstawowy pisemny
 rozszerzony (x2)
Język polski 1% = 1 pkt  
1% = 2 pkt
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów
 (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów
 - 300 pkt
max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów
- 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Język polski podstawowy 75% 75
Język angielski podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (matematyka) podstawowy 35% 35
 
Łącznie
75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku, dostarczone razem z dokumentami postępowania kwalifikacyjnego. (Lekarz Medycyny Pracy)