tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zagrożenia i wyzwania współczesnego świata oraz złożona sytuacja polityczna skłaniają do kształcenia kadry odpowiednio wyszkolonej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ukończenie tego kierunku umożliwia stabilne i pewne zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej oraz rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa. 

Specjalności:
 
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):

Jeśli kandydat nie zdawał wybranego przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 
 
Bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Parlamentarnej.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna)

Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 

Wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku, dostarczone razem z dokumentami postępowania kwalifikacyjnego.
 
Studiując bezpieczeństwo wewnętrzne, możesz liczyć na:
  • interdyscyplinarny, bogaty i ciekawy program studiów wybiegający poza standardowo wymagane przedmioty (np. warsztaty komunikowania, negocjacji i mediacji),
  • zajęcia w jednostkach straży pożarnej, policji, agencjach ochrony osób i mienia oraz na strzelnicy,
  • kadrę doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców akademickich oraz praktyków,
  • kształcenie dostosowane do potrzeb pracodawców.

Perspektywy zatrudnienia:

Przygotujemy Cię do:
do góry