tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Bezpieczeństwo i systemy ochrony 
 
Specjalności:
 
 
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):

Jeśli kandydat nie zdawał wybranego przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 
 
Bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Parlamentarnej.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna)

Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 

Wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku, dostarczone razem z dokumentami postępowania kwalifikacyjnego.
 
Studiując bezpieczeństwo i systemy ochrony, możesz liczyć na:
  • interdyscyplinarny, bogaty i ciekawy program studiów wybiegający poza standardowo wymagane przedmioty,
  • kadrę doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców akademickich oraz praktyków,
  • kształcenie dostosowane do potrzeb pracodawców.


Perspektywy zatrudnienia:
  • w instytucjach administracji publicznej oraz samorządowej,
  • w firmach projektujących systemy bezpieczeństwa,
  • w służbach ochrony państwa,
  • w centrum zarządzania kryzysowego.
 
do góry