Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Automatyka i robotyka

Automatyzacja i robotyzacja są kluczowe dla rozwoju gospodarki. Specjalistów w tej dziedzinie poszukują zakłady, które projektują systemy automatyki i robotyki, albo z nich korzystają lub mają zamiar je wdrożyć. Jeśli chcesz stać się jednym z twórców zautomatyzowanej i zrobotyzowanej fabryki przyszłości, ten kierunek
jest dla Ciebie!

Specjalności: 
 • metody projektowania wirtualnego,
 • odnawialne źródła energii, NOWOŚĆ
 • serwisowanie i naprawa pojazdów samochodowych.
 
Absolwent kierunku może być zatrudniony w organizacjach, w których wymagane są wiedza, jak i umiejętności techniczne z zakresu automatyki i robotyki (komórki konstrukcyjne, technologiczne, organizacji produkcji, nadzoru eksploatacyjnego i podobne). Ma również kompetencje umożliwiające podjęcie studiów na studiach drugiego stopnia.
 
Perspektywy zatrudnienia:
 • firmy wykorzystujące systemy automatyki i robotyki,
 • firmy wdrażające i nadzorujące eksploatację nowoczesnych  urządzeń automatyki,
 • firmy projektowe i wdrożeniowe z zakresu robotyki i automatyki,
 • pracownicy utrzymania ruchu,
 • menadżerowie zarządzający pracownikami produkcji,
 • ośrodki naukowo-badawcze,
 • firmy z zakresu doradztwa technicznego i szkoleniowe,
 • własne firmy.
Kryteria naboru na kierunek automatyka i robotyka
 
Automatyka
 i robotyka

 
 
Przedmiot zdawany
na maturze
 
Poziom zdawanej matury
pisemny
 podstawowy
pisemny rozszerzony (x2)
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Matematyka 1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany
o największej liczbie punktów

(1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 300 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Automatyka i robotyka
Język angielski podstawowy 75% 75
Matematyka podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (Język polski) podstawowy 35% 35
 
Łącznie
75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)