tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Automatyka i robotyka

Specjalności: 
 • metody projektowania wirtualnego,
 • serwisowanie i naprawa pojazdów mechanicznych.
 

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
 • język obcy
 • matematyka
 • przedmiot wybrany o największej liczbie punktów

Jeśli kandydat nie zdawał wybranego przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 
Bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Parlamentarnej.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna)
 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot wybrany o największej liczbie punktów

Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. Perspektywy zatrudnienia:
 • firmy wykorzystujące systemy automatyki i robotyki,
 • firmy wdrażające i nadzorujące eksploatację nowoczesnych  urządzeń automatyki,
 • firmy projektowe i wdrożeniowe z zakresu robotyki i automatyki,
 • pracownicy utrzymania ruchu,
 • menadżerowie zarządzający pracownikami produkcji,
 • ośrodki naukowo-badawcze,
 • firmy z zakresu doradztwa technicznego i szkoleniowe,
 • własne firmy.
 
do góry