tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00
O uczelni   

 


   

Centrum Rekrutacji i Karier PWSZ w Koninie  
 
 
  

Europejski poziom studiowania
  Języki obce to podstawa
​ 

Akademickie Centrum Językowe PWSZ w Koninie

   
Zagraniczna ścieżka edukacyjna - Współpraca z zagranicą 

Stypendia


O pomoc materialną mogą sie ubiegać wszyscy studenci. Są to stypendia: Poza nimi można starać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne,sportowe.
Wyróżnieni nimi w roku akademickim 2016/2017 otrzymywali od 600 do1000 zł miesięcznie. 

  
Ty też możesz w tym uczestniczyć! 


 
 • największa impreza organizowana przez studentów dla studentów,
 • co roku grają u nas najlepsi z najlepszych: Oddział Zamknięty, Boys, Jamal, Video, Big Fat Mama, Folkstreat, Tallib, Mrozu, Big Cyc i wielu innych,
 • impreza, której szybko nie zapomnisz!
 Na uczelni działa kilkanaście kół naukowych i organizacji studenckich, w których można realizować i rozwijać swoje pasje: Samorząd Studencki, Klub Honorowych Dawców Krwi "Kropla Życia" przy PWSZ w Koninie, Uczelniane Koło NOT, Studenckie Koło Naukowe „Pegaz”, Studenckie Koło Naukowe „Wizja”, Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów, Chór Akademicki, Uczelniany Klub AZS, Studenckie Koło Naukowe POP, Studenckie Koło Naukowe BOB, Studenckie Koło Naukowe „Be creative”, Studenckie Koło Naukowe „Controlling”, Studenckie Koło Naukowe „Bastion”, Koło Germanistów, Koła Naukowe „Cooltura”, Studenckie Koło Naukowe „Altius”,Studenckie Koło Naukowe Logistyki „LogTrip”,Studenckie Koło Praktycznie o Biznesie.
  Akademia Młodej Przedsiębiorczości
Program szkoleń dla studentów. To ogromna porcja wiedzy praktycznej o możliwościach finansowania przedsięwzięć ze środków europejskich, państwowych oraz kredytach bankowych; o skutecznym planowaniu promocji firm o niewielkich budżetach; o sposobach motywowania się i generowania kreatywnych pomysłów.


Akademia Młodego Studenta

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w celu popularyzacji edukacji i wzbudzania zainteresowania zagadnieniami naukowymi oraz rozwijania postaw twórczych u dzieci i młodzieży. Obejmuje cykl warsztatów, wykładów, zajęć korekcyjno-gimnastycznych, prowadzonych na uczelni przez pracowników różnych katedr i zakładów PWSZ w Koninie, dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Poziom wiedzy przekazywany podczas tych spotkań jest dostosowany do wieku młodych studentów.


prof. Jerzy Bralczyk,
prof. Anne Burns z Aston University,
prof. Kazimierz Denek,
prof. Jean-Marc Dewaele z Birkbeck College, University of London,
prof. Elaine Horwitz z University of Texas at Austin,
prof. Hanna Komorowska-Janowska,
prof. Paul Meara z Swansea University,
prof. David Nunan z Anaheim University
prof. David Singleton z Trinity College, Dublin
prof. Norbert Schmitt (University of Nottingham)Pierwsza Dama RP Anna Komorowska,
prof. Leszek Balcerowicz,
prof. Jerzy Buzek,
Władysław Frasyniuk,
Jan A.P. Kaczmarek.


 
 • „Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych – techniki, strategie, narzędzia”,
 • „Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice”,
 • „Ewaluacja i innowacje w edukacji”,
 •  „Kultura fizyczna – stan i perspektywy”,
 • „Mówienie w języku obcym”,
 • „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”,
 • „Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej”,
 • „Społeczno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa. Wymiar lokalny i globalny”,
 • „Jak uczyć (się) języków obcych?”,
 •  „Autyzm – Problem – Rozwiązanie”,
 • konferencje studenckie. 
 • pokazy filmowe,miejskie inauguracje roku kulturalnego,wystawy malarskie i fotograficzne, koncerty noworoczne, koncerty chóralne i estradowe (Edyty Górniak, Raya Wilsona, Filharmonii Poznańskiej), Przystanek PaT 2014,
 • coroczne zawody lekkoatletyczne, pikniki sportowe,
 • finały Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Językowe SHOW, konkurs krajoznawczy, Drzwi Otwarte, Dzień Budowlanych, Dzień Filologii, Dzień Sportu, Dzień Mechanika.
 
do góry