Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Biznes międzynarodowy NOWOŚĆ

Prowadzenie międzynarodowego biznesu wymaga nie tylko znajomości praw, norm i strategii międzynarodowych, lecz również kompetencji miękkich, takich jak praca zespołowa, umiejętność współpracy i komunikacja międzykulturowa. Ten kierunek wszechstronnie przygotowuje do pracy w tego typu przedsiębiorstwach i organizacjach.

Specjalności: 
  • handel zagraniczny,
  • międzynarodowe prawo gospodarcze.

Perspektywy zatrudnienia:
  • przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicą,
  • jednostki (spółki, filie i oddziały) korporacji
  • transnarodowych,
  • instytucje otoczenia biznesu wspierające
  • internacjonalizację działalności
  • przedsiębiorstw,
  • prowadzenie własnej działalności
  • gospodarczej na rynku międzynarodowym.
Kryteria naboru na kierunek biznes międzynarodowy
 
Biznes  międzynarodowy
 
 
Przedmiot zdawany
na maturze
 
Poziom zdawanej matury
pisemny
 podstawowy
pisemny rozszerzony (x2)
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Matematyka 1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany
o największej liczbie punktów

(1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 300 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Biznes międzynarodowy
Język angielski podstawowy 75% 75
Matematyka podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (Język polski) podstawowy 35% 35
 
Łącznie
75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)