tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Aktywność studencka

Studenci PWSZ w Koninie rozwijają swoje pasje i zainteresowania w kilkunastu kołach naukowych oraz w samorządzie studenckim. Wszystkie te organizacje stwarzają okazję do pogłębienia wiedzy w określonych
dziedzinach i zdobycia takich umiejętności, które mogą się przydać w życiu zawodowym. Samorząd Studencki PWSZ w Koninie jest najstarszą organizacją studencką, której podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów zarówno w uczelni, jak i poza nią. To właśnie samorząd jest inicjatorem i organizatorem licznych akcji o charakterze charytatywnym, kulturalno-rozrywkowym i sportowym.


do góry