tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Stypendia

Wszyscy studenci PWSZ w Koninie mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Innym sposobem wsparcia, ale też dowartościowania w nauce jest stypendium rektora, które można uzyskać za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe.


Więcej informacji na stronie: www.pwsz.konin.edu.pl/stypendiado góry