Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Studia II stopnia Języki obce w mediach i biznesie

To jedyny kierunek łączący praktyczną naukę 3 języków obcych, angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego, z wiedzą na temat różnych aspektów dotyczących mediów i biznesu. Przygotowuje językowo do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku, uczy również stosowania najlepszych strategii w codziennej komunikacji medialnej i społecznej, obsługi klienta międzynarodowego oraz tłumaczenia tekstów specjalistycznych.


Specjalności:

  • medioznawstwo,
  • tłumaczenie specjalistyczne.
 
 
Perspektywy zatrudnienia:
  • tłumacz języka specjalistycznego (po nabyciu uprawnień: tłumacz przysięgły)
  • obsługa współpracy zagranicznej,
  • wsparcie kadry kierowniczej w negocjacjach i mediacjach z partnerem zagranicznym,
  • korespondent zagraniczny,
  • specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy odpowiedzialny za kontakty z mediami polskimi i zagranicznymi,
  • pracownik w wydawnictwie,
  • bloger, vloger.
 
Kryteria naboru na kierunek języki obce w mediach i biznesie
Języki obce w mediach i biznesie Punkt nr I Punkt nr II
Suma punktów za:
1.ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych – przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (70%)
2.ocenę na certyfikacie potwierdzającym znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2, przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (30%).
Suma punktów za:
1.ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych – przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (70%)
2.uzyskaną na ostatnim semestrze realizacji danego języka ocenę z lektoratu języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2, przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą (30%)
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Ocena na dyplomie ukończenia studiów Liczba punktów
 
 
Języki obce w mediach i biznesie
dostateczny (3) 30
dostateczny plus (3,5) 35
dobry (4) 40
dobry plus (4,5) 45
bardzo dobry (5) 50