tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Języki obce w mediach i biznesie


Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych prowadzi studia przygotowujące do pracy w biznesie lub mediach absolwentów ze znajomością 3 języków obcych. Studia na kierunku Jezyki obce w mediach i biznesie pozwalają opanować język I (angielski lub niemiecki) na poziomie nawet C1, wg. Europejskiego Systemu opisu kształcenia językowego. Język II na poziomie co najmniej na poziomie B2+, a wybrany trzeci (fakultatywny) język na poziomie co najmniej A2+.
 
Specjalności:


 
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:
 
Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów).
Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego.

Kandydaci ze starą maturą: 

Perspektywy zatrudnienia:

do góry