tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Studia II stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji

                                                                                                                 
Specjalności:

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do obszaru nauk społecznych lub obszaru nauk technicznych i zakończonych uzyskaniem kwalifikacji (dyplomów) innych, niż kwalifikacje inżyniera lub magistra inżyniera – w przypadku studiów trwających 4 semestry i mających minimalny wymiar 120 pkt ECTS – przeliczona na punkty.

Opisy specjalności:
 


Perspektywy zatrudnienia:
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią produkcji,
  • w jednostkach projektowych i doradczych,
  • w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
  • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji zarządzania. 
do góry