tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Kosmetologia


 
 

Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem uro­dy. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny (wg Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych, KOSMETOLOG /223912/, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy).
 
Specjalności:                                                                                                    
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:
 
Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
(P
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, języka obcego.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty objęte punktacją w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku, dostarczone razem z dokumentami postępowania kwalifikacyjnego. (Lekarz Medycyny Pracy)

Osoby podejmujące naukę na kierunku kosmetologia zobowiązane są do złożenia w dziekanacie Wydziału Nauk o zdrowiu, do dnia 1 października 2020 r. zaświadczenia o posiadaniu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 
Warto studiować kosmetologię, ponieważ:
  • to zawód z przyszłością,
  • zdobędziesz wiedzę, będziesz realizować swoje pasje i przygotujesz się
    do udanego startu zawodowego,
  • przygotują Cię do tego nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem.


Perspektywy zatrudnienia:
do góry