Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Informatyka

Informatyka odgrywa podstawową rolę w tworzeniu i rozwoju współczesnych komputerów, ich urządzeń zewnętrznych, sieci, systemów i programów. Stanowi jedną z podstawowych dyscyplin, które kształtują kierunki rozwoju nauki i gospodarki. Kto chce w tym uczestniczyć, powinien znać i umieć zastosować właściwe metody i techniki rozwiązywania zadań związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się narzędziami informatycznymi.
  

Specjalności:
 • bezpieczeństwo sieci informatycznych,
 • technologie internetowe i mobilne.
 
Specjalności na kierunku informatyka przygotują Cię do:
 • Bezpieczeństwo sieci informatycznych. Specjalność adresowana jest do osób pragnących zajmować się bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej firmy i bezpieczeństwem informacji. W czasie studiów poruszane są zagadnienia technologii LAN i WAN, technologii bezprzewodowych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, technik ataków i mechanizmów zabezpieczenia się przed tymi atakami. Przykładowe stanowiska pracy absolwenta, to: administrator sieci informatycznych, pracowników działów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 
 • Technologie internetowe i mobilne. Absolwent specjalności posiądzie umiejętności w zakresie tworzenia gier komputerowych oraz tworzenia szeroko rozumianych aplikacji mobilnych. Podstawowe kompetencje studenta obejmować będą tworzenie silników gier, projektowanie interfejsów gier, programowanie na różne platformy programowo-sprzętowe. Ważną częścią treści kształcenia będzie również znajomość technologii mobilnych, internetowych i multimedialnych. Przykładowe stanowiska pracy absolwenta, to: projektant serwisów multimedialnych i gier, czy członek zespołów projektowych.

Perspektywy zatrudnienia
 • projektant i twórca serwisów internetowych i multimedialnych, aplikacji mobilnych,
 • administrator systemów informatycznych,
 • projektant sieci komputerowych,
 • specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,
 • w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne,
 • w firmach tworzących oprogramowanie,
 • w firmach doradztwa informatycznego,
 • w sektorze nowoczesnych technologii. 
Kryteria naboru na kierunek informatyka
 
 
 
 
 
Informatyka
 
Przedmiot zdawany na maturze Przedmiot zdawany na maturze
pisemny
 podstawowy
pisemny rozszerzony (x2)
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
 
1% = 1 pkt
 
1% = 2 pkt
Matematyka  
1% = 1 pkt
 
1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów
(1 spośród: język polski, biologia, geografia, historia, WOS itp.)
 
 
1% = 1 pkt
 
 
1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do
uzyskania z w/w przedmiotów – 300 pkt
max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Informatyka
Język angielski podstawowy 75% 75
Matematyka podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (Język polski) podstawowy 35% 35
Łącznie 75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)