Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Studia II stopnia Zdrowie publiczne

Studiowanie na tym kierunku to zdobywanie szerokiej wiedzy, która pozwala tworzyć nową jakość życia. Ekologia, medycyna i fizjologia, na których opiera się szeroko pojęte zdrowie publiczne, pozwalają spojrzeć na człowieka z wielu perspektyw. Specjalista w tej dziedzinie będzie przygotowany do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań w systemie ochrony zdrowia i poza nim, by wpływać na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.


Specjalności:
• kosmetologia specjalistyczna,
• poradnictwo dietetyczne,
• socjoterapia.
 
Celem studiów drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia i przygotowania zawodowego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w obszarze nauk społecznych. Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych, daje możliwość przygotowania przyszłych profesjonalnych specjalistów zdrowia publicznego, którzy dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i uzyskanym kompetencjom społecznym, będą zdolni do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań w różnych obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w celu poprawy stanu zdrowia populacji. Absolwent będzie posiadał przygotowanie umożliwiające realizację zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia w instytucjach samorządowych, społecznych i prywatnych, funkcjonujących w obszarze szeroko rozumianej ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia populacji.
 
Perspektywy zatrudnienia:
  • w zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach związanych z zarządzaniem i promocją zdrowia,
  • w sektorze edukacji,
  • w jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
  • w instytucjach akademickich i badawczych,
  • w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
  • w instytucjach działających na rzecz odnowy środowiska naturalnego,
  • w instytucjach pomocy społecznej,
  • w organizacjach pozarządowych,
  • w branży farmaceutycznej.
 
Kryteria naboru na kierunek zdrowie publiczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdrowie publiczne
Ocena z dyplomu ukończenia studiów
Punkt nr I Punkt nr 2
ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk społecznych. Zgromadzenie co najmniej 60 punktów ECTS w ramach realizacji treści kształcenia z zakresu zagadnień przynależących do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu: anatomia człowieka, fizjologia człowieka, sport, genetyka, mikrobiologia, biochemia, parazytologia, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo, zdrowie publiczne, promocja zdrowia, problemy zdrowia w skali międzynarodowej, edukacja zdrowotna, zdrowie środowiskowe, epidemiologia, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, ratownictwo medyczne, nauki ożywieniu człowieka i żywności, kwalifikowana pierwsza pomoc, metodologia nauk o zdrowiu, seminarium dyplomowe realizowane w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, praktyka w szpitalu dziecięcym lub dla dorosłych ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zgromadzenie co najmniej 60 punktów ECTS w ramach realizacji treści kształcenia z zakresu zagadnień przynależących do dziedziny nauk społecznych: prawo, ekonomia,  finanse, organizacja i zarządzanie,  socjologia, psychologia, pedagogika, dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe, ekologia i ochrona środowiska, statystyka (biostatystyka), demografia, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, polityka społeczna, polityka zdrowotna, pomoc społeczna, praca socjalna, metodologia nauk społecznych, seminarium dyplomowe realizowane w dziedzinie nauk społecznych
max. liczba punktów możliwych do uzyskania - 50 pkt
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Ocena na dyplomie ukończenia studiów Liczba punktów
 
 
Zdrowie publiczne
dostateczny (3) 30
dostateczny plus (3,5) 35
dobry (4) 40
dobry plus (4,5) 45
bardzo dobry (5) 50