tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Resocjalizacja

 

Specjalności:
 


Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot wybrany o największej liczbie punktów

Jeśli kandydat nie zdawał wybranego przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 
Bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Parlamentarnej.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna)
 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot wybrany o największej liczbie punktów

Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 
 Perspektywy zatrudnienia:
 • pracownik instytucji profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowaniem i korekcją zachowań patologicznych,
 • członek kuratorskich zespołów sądowych,
 • w zakładach karnych i poprawczych,
 • w domach dziecka,
 • w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • doradca w służbach mundurowych wspierający działania prewencyjne. 
do góry