tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Studia II stopnia Gospodarka i administracja publiczna

 
Specjalności:

administracja i zarządzanie kryzysowe,
rachunkowość i finanse publiczne.

Podstawę przyjęcia na studia II stopnia prowadzone w ramach kierunku studiów stanowi ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, II stopnia albo jednolitych magisterskich przeliczone na punktyPerspektywy zatrudnienia:
 

 
do góry