Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Studia II stopnia Gospodarka i administracja publiczna

Ten kierunek kształci ekonomistów nowoczesnej gospodarki, w której ogromną rolę odgrywa sektor publiczny. Studenci zdobywają wiedzę o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, potrzebną w rozwoju kariery w administracji publicznej i w biznesie. Uczą się m.in. metod badawczych, projektowania badań i analizy rynków, monitorowania polityk społecznych, analizy i diagnozy kapitału ludzkiego w organizacji, oraz planowania kariery i komunikowania w organizacji.


Specjalności:
  •  administracja i zarządzanie kryzysowe,
  •  rachunkowość i finanse publiczne.
 
Opisy specjalności:
  • administracja i zarządzanie kryzysowe - specjalność przygotowuje wykwalifikowanych kandydatów do zajmowania stanowisk w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związanych z zarządzaniem kryzysowym. Specjalność oferuje studentom możliwość usystematyzowania i poszerzenia wiedzy o zagadnienia związane z realizacją zadań zarządzania kryzysowego, a także przygotowuje absolwentów do podejmowania decyzji w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa.
  • rachunkowość i finanse publicznespecjalność przygotowuje  wykwalifikowanych kandydatów do zajmowania stanowisk w instytucjach sektora finansów rządowych,  instytucjach sektora finansów samorządowych oraz w podmiotach zarządzających środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Specjalność daje solidne podstawy do dalszego kształcenia podyplomowego w zakresie specjalistycznym, m. in: doradztwa podatkowego, audytu, zarządzania środkami publicznym.

Perspektywy zatrudnienia:
  • na stanowiskach w administracji rządowej, administracji samorządowej oraz przedsiębiorstwach publicznych,
  • na stanowiskach menedżerów i specjalistów w firmach prywatnych (np. banki, firmy ubezpieczeniowe),
  • na stanowiskach w organizacjach pozarządowych.
Kryteria naboru na kierunek gospodarka i administracja publiczna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gospodarka i administracja publiczna
 
Ocena z dyplomu ukończenia studiów
Punkt nr I Punkt nr 2
Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich nakierunkach: ekonomia, informatyka i ekonometria, administracja, zarządzanie,
logistyka, finanse i rachunkowość
(i pokrewnych)
Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów  magisterskich na  innych  kierunkach po  spełnieniu dodatkowych  wymagań,  tj.  wykazania  się zgromadzeniem  co  najmniej  60  punktów  ECTS  w  ramach  określonych  poniżej  treści kształcenia. Kandydat na studia musi wykazać się posiadaniem punktów ECTS w każdej z trzech grup treści kształcenia (przedmiotów):
Grupa I: Ekonomia, finanse i metody ilościowe (w tym: matematyka, statystyka, ekonometria, badania operacyjne)
Grupa II: Przedsiębiorczość, zarządzanie, marketing i logistyka
Grupa III: Prawo (w tym administracyjne i gospodarcze) Fakultatywnie – kandydat może uzyskać dodatkowe punkty ECTS wliczane do wymaganej liczby  60  punktów  ECTS  (uzyskanych  przez  danego  kandydata  na  studiach),  jednak  pod warunkiem  uprzedniego  spełnienia  warunku  dotyczącego  posiadania  punktów  ECTS w ramach obowiązkowych grup I-III:
Grupa IV: Nauki o państwie i polityce
Grupa V: Nauki o bezpieczeństwie i obronności
Grupa VI: Nauki o administracji i politykach publicznych
max. liczba punktów możliwych do uzyskania - 50 pkt
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Ocena na dyplomie ukończenia studiów Liczba punktów
Gospodarka i administracja publiczna dostateczny (3) 30
dostateczny plus (3,5) 35
dobry (4) 40
dobry plus (4,5) 45
bardzo dobry (5) 50