tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Języki obce w mediach i biznesie NOWOŚĆKierunki filologiczne przygotowują specjalistów, którzy posługują się wybranym 
językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zależności od wybranej specjalności absolwenci bardzo dobrze operują także drugim językiem obcym.Specjalności: Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego.
Kandydaci ze starą maturą: 
Perspektywy zatrudnienia:

 
 
do góry