Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Języki obce w mediach i biznesie

To jedyny kierunek łączący praktyczną naukę 3 języków obcych, angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego, z wiedzą na temat różnych aspektów dotyczących mediów i biznesu. Przygotowuje językowo do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku, uczy również stosowania najlepszych strategii w codziennej komunikacji medialnej i społecznej, obsługi klienta międzynarodowego oraz tłumaczenia tekstów specjalistycznych.
 
 
Specjalności:
  • język w biznesie i obsługa klienta,
  • język w komunikacji społecznej i medialnej.

Perspektywy zatrudnienia:
  • na stanowiskach: asystenta tłumacza, pracownika biura prasowego, dziennikarza, specjalisty PR,
  • na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej,
  • w środkach masowego przekazu,
  • w przedsiębiorstwach prowadzących obrót gospodarczy z zagranicą,
  • w instytucjach kultury, w których wymagane jest przygotowanie merytoryczne, znajomość języka polskiego i dwóch języków obcych, znajomość kultury oraz zasad efektywnej komunikacji.

Celem studiów na kierunku języki obce w mediach i biznesie jest uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz z obszaru nauk humanistycznych, jako nauk tworzących podbudowę dla praktycznych zastosowań języków obcych w mediach i biznesie.
 
Kryteria naboru na kierunek języki obce w mediach i biznesie
 
 
Języki obce w mediach i biznesie
 
Przedmiot zdawany na maturze Poziom matury
pisemny podstawowy pisemny
 rozszerzony (x2)
Język polski 1% = 1 pkt  
1% = 2 pkt
 
Język angielski/
język niemiecki


 
1% = 1 pkt  
1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 200 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 400 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
Języki obce w mediach i biznesie Język polski podstawowy 75% 75
Język angielski podstawowy 48% 48
Łącznie 75+48= 123
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)