Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Studia II stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji

To stosunkowo młody i niezwykle popularny kierunek studiów, który łączy wiedzę wielu dziedzin nauki (wiedza przyrodnicza, techniczna, ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne). Interdyscyplinarność i idące za nią wiedza i kompetencje pozwalają absolwentowi odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy. 
                                                                                                             
Specjalności:
  • przygotowanie i organizacja produkcji,
  • transport i logistyka produkcji,
  • zarządzanie infrastrukturą techniczną.
 
Opisy specjalności:
 
  • przygotowanie i organizacja produkcji - przyszły absolwent nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Ponadto będzie potrafił dokonać wyboru metod organizacji i sterowania produkcją, stosować metody optymalizacji produkcji i logistyki oraz dokonywać projektowania systemów produkcyjnych. Absolwent będzie przygotowany w szczególności do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których będzie nadzorował procesy produkcyjne oraz stosował odpowiednie metody i narzędzia lean manufacturing.
  • transport i logistyka produkcji - przyszły absolwent nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Ponadto będzie potrafił planować i dobierać właściwe środki transportu wewnętrznego i drogowego, nabędzie umiejętności w zakresie organizacji procesów transportowych, metod optymalizacji produkcji i logistyki, projektowania systemów produkcyjnych i transportowych oraz kształtowania kosztów produkcyjnych i transportowych. Absolwent będzie przygotowany w szczególności do pracy w branży transportowej i produkcyjnej, w tym do zarządzania systemami i procesami logistycznymi, produkcyjnymi oraz technologicznymi.
  • zarządzanie infrastrukturą techniczną - przyszły absolwent nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji. Ponadto będzie potrafił dokonać planowania przestrzennego, nabędzie wiedzę w zakresie organizacyjno-prawnych podstaw gospodarki komunalnej, kształtowania i inżynierii środowiska, infrastruktury technicznej w gospodarce komunalnej, jakości i normalizacji infrastruktury technicznej oraz w obszarze transportu zbiorowego i intermodalnego. Absolwent będzie przygotowany w szczególności do pracy w obszarze zarządzania infrastrukturą techniczną w sektorze publicznym i prywatnym.

Perspektywy zatrudnienia:
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią produkcji,
  • w jednostkach projektowych i doradczych,
  • w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
  • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji zarządzania. 
 
Kryteria naboru na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
 
 
 
 
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji
 
Ocena z dyplomu ukończenia studiów
Punkt nr I Punkt nr 2
pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i zakończonych uzyskaniem kwalifikacji (dyplomów) innych, niż kwalifikacje inżyniera lub magistra inżyniera – w przypadku studiów trwających 4 semestry i mających minimalny wymiar 120 pkt ECTS pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i zakończonych uzyskaniem kwalifikacji (dyplomów) inżyniera lub magistra inżyniera – w przypadku studiów trwających 3 semestry i mających minimalny wymiar 90 pkt ECTS
max. liczba punktów możliwych do uzyskania - 50 pkt
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Ocena na dyplomie ukończenia studiów Liczba punktów
 
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji
dostateczny (3) 30
dostateczny plus (3,5) 35
dobry (4) 40
dobry plus (4,5) 45
bardzo dobry (5) 50