tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Studia II stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalności:
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przynależących w całości lub w części do obszaru nauk społecznych lub obszaru nauk technicznych i zakończonych uzyskaniem kwalifikacji (dyplomów) innych, niż kwalifikacje inżyniera lub magistra inżyniera – w przypadku studiów trwających 4 semestry i mających minimalny wymiar 120 pkt ECTS – przeliczona na punkty.Perspektywy zatrudnienia:

do góry