Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Pielęgniarstwo

Kierunek, na którym zdobywa się wiedzę i umiejętności jak sprawować opiekę medyczną nad pacjentem, jak asystować lekarzowi w czasie zabiegów i operacji, jak samodzielnie wykonywać działania związane z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją medyczną, a także jak realizować zlecenia lekarskie. Absolwent pielęgniarstwa będzie również przygotowany, by zająć się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.
 

Pespektywy zatrudnienia
  • szpitale,
  • przychodnie,
  • ośrodki zdrowia,
  • ośrodki rehabilitacyjne,
  • ambulatoria,
  • hospicja,
  • zakłady opieki zdrowotnej (pielęgnacyjnej, leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej),
  • w szczególnych przypadkach w szkołach jak również w mieszkaniach prywatnych realizując zadania związane z zawodem.

Kandydaci na kierunek pielęgniarstwo zobowiązani są dostarczyć wraz z dokumentami postępowania kwalifikacyjnego, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów.


Osoby podejmujące naukę na kierunku pielęgniarstwo zobowiązane są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, do dnia 1 października 2020 r. zaświadczenie o posiadaniu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

 

Kryteria naboru na kierunek pielęgniarstwo
 
 
 
 
 
 
Pielęgniarstwo
Przedmiot zdawany na maturze Przedmiot zdawany na maturze
pisemny podstawowy pisemny rozszerzony
(x2)
Język polski 1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.) 1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 300 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 

Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Pielęgniarstwo
Język polski podstawowy 75% 75
Język angielski podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (matematyka) podstawowy 35% 35
 
Łącznie
75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)