Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Studia II stopnia - Filologia

Kierunki filologiczne przygotowują specjalistów, którzy posługują się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zależności od wybranej specjalności absolwenci bardzo dobrze operują także drugim językiem obcym.


Specjalności:
 • filologia angielska,
 • filologia germańska.
Specjalizacje:
 • dydaktyka,
 • lektor języka specjalistycznego,
 • translacja.
 
Absolwent kierunku filologia:
 • poznaje język angielski/niemiecki na poziomie równoległym do rodzimego użytkownika (C2),
 • potrafi wykonywać tłumaczenia ogólne i specjalistyczne, 
 • jest przygotowany do prowadzenia negocjacji biznesowych w języku obcym, 
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest znajomość trzech języków obcych: bardzo dobra znajomość języka angielskiego/niemieckiego, dobra znajomość drugiego języka, odpowiednio niemieckiego/angielskiego i komunikatywna znajomość trzeciego języka (hiszpańskiego, rosyjskiego),
 • jest ponadto przygotowany do nauczania języka angielskiego/niemieckiego na wszystkich etapach edukacji,
 • jest dobrze wykształconym humanistą, który będzie mógł odpowiedzieć na oczekiwania współczesnego rynku pracy.


Warto studiować filologię w PWSZ w Koninie, ponieważ:
 • program studiów jest dopasowany do oczekiwań pracodawców,
 • kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności i kompetencji,
 • w ramach wybranej specjalizacji student może rozwijać swoje zainteresowania i przygotować się do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza,
 • są małe grupy gwarantujące komfort pracy nad językiem,
 • pracuje u nas młoda i jednocześnie doświadczona i prężnie rozwijająca się kadra naukowo-dydaktyczna.

Po ukończeniu kierunku absolwent:
 • jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego/języka niemieckiego,
 • potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (najwyższy poziom językowy, odpowiadający znajomości języka ojczystego),
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagane jest posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów, prowadzenie negocjacji),
 • bardzo dobrze zna drugi język, co pozwala na realizację w tym języku zadań, które wynikają z pracy na określonym stanowisku.

Perspektywy zatrudnienia:
 • tłumacz,
 • pracownik prowadzący negocjacje i mediacje w języku obcym, z przygotowaniem do samodzielnej pracy na stanowiskach pełnej obsługi współpracy zagranicznej,
 • po ukończeniu specjalizacji dydaktyka - nauczyciel z uprawnieniami do nauczania w szkołach ponadpodstawowych,
 • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach licencjackich - nauczyciel z uprawnieniami również do nauczania w szkołach  podstawowych jak rownież ponadpodstawowych.
 
 
Kryteria naboru na kierunek filologia
 •  
Punkt nr I Punkt nr 2 Punkt nr 3
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1 Kandydaci posiadający dyplom ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich kierunku innego niż kierunki o których mowa w punkcie nr 1 oraz certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1 Kandydaci posiadający dyplom ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich kierunku innego niż kierunki o których mowa w punkcie nr 1, bez poświadczonej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1
Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia przeliczona na punkty Suma punktów za:
1.ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (40%)
2.ocenę uzyskaną na certyfikacie potwierdzającym znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1(60%), przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą.
3. Za certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1 – w przypadku braku skali ocen – przyznaje się 50 pkt.
Suma punktów za:
1.ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (40%)
2.ocenę z dwuczęściowego egzaminu wstępnego (60%), przeliczoną na punkty zgodnie z poniższą tabelą.
3. Z dwuczęściowego egzaminu wstępnego (egzamin pisemny i rozmowa kwalifikacyjna) kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów (egzamin pisemny – 25 punktów oraz rozmowa kwalifikacyjna –25 punktów). Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 15 punktów z egzaminu pisemnego. Egzamin wstępny jest zdany jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów (15 punktów z egzaminu pisemnego oraz 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej).

Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Ocena na dyplomie ukończenia studiów Liczba punktów
 
 
Filologia
dostateczny (3) 30
dostateczny plus (3,5) 35
dobry (4) 40
dobry plus (4,5) 45
bardzo dobry (5) 50